21 maj 2009

Utläst: Att tro på Mister Pip

Jag säger som Hermia, jag tror inte på Lloyd Jones. Den största orsaken till det tror jag är för att jag också bara hör författarens röst när jag läser, inte bokens Matilda. Och som jag skrev i delrapporten, jag känner mig som en betraktare. En mycket avlägsen sådan. Historien kryper inte in under skinnet på mig. Den kittlar bara på ytan, så det blir en 2a, för läsa den tycker jag man kan göra, om inte annat så för att skaffa sig en egen uppfattning. Här finns fler omdömen - som manar till läsning!

Inga kommentarer: