2013

Lyckans hjul - Kajsa Ingemarsson
Eldvittnet - Lars Kepler
Sandmannen - Lars Kepler
Kråkflickan - Jerker Eriksson, Håkan Axlander Sundquist
Hungerelden - Jerker Eriksson, Håkan Axlander Sundquist
Pythians anvisningar - Jerker Eriksson, Håkan Axlander Sundquist
En man som heter Ove - Fredrik Backman
Delirium - Lauren Oliver (12/11)

Inga kommentarer: